IT Operators ApS’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

IT Operators er specialister i værdiskabende IT løsninger der tager udgangspunkt i dine behov og udfordringer. Gennem tæt dialog finder vi frem til- og implementerer de rigtige løsninger der skaber grundlag for en effektiv arbejdsdag såvel som understøtter virksomhedens strategi og målsætninger på den lange bane.

Vi holder til i Ringsted og Næstved, men har kunder i hele landet og vores kunder spænder fra helt små til helt store virksomheder, der ønsker en samarbejdspartner der kan håndtere deres netværk, servere, hjemmesider eller andet it relateret.

IT Operators ApS (benævnes herefter IT Operators) er dataansvarlig.

IT Operators’ kontaktoplysninger er:

IT Operators ApS
Jættevej 50B
4100 Ringsted
Att.: Kim Gregersen
info@itoperators.dk

IT Operators udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

IT Operators leverer som konsulent virksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til IT Operators, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af IT Operators.

2. HVORDAN INDSAMLER IT OPERATORS PERSONOPLYSNINGER?

IT Operators indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger itoperators.dk (f.eks. browsercookies).
 • Benytter /itop-siden på dit website.
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af IT Operators’ ydelser – f.eks. ved køb af et vedligeholdelsesabb.
 • I forbindelse med brug af IT Operators’ digitale ydelser.
 • Ved tilmeldelse til IT Operators’ nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER IT OPERATORS?

IT Operators’ indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af IT Operators’ app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give IT Operators personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give IT Operators mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter IT Operators det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil IT Operators i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

IT Operators’ formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af IT Operators’ ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af IT Operators’ serviceydelser.
 • Tilpasning af IT Operators’ kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til IT Operators.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå IT Operators baserer behandlingen af dine personoplysninger.

IT Operators kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan IT Operators behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at IT Operators kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som IT Operators forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af IT Operators’ ydelser.

Oplyser du IT Operators om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger IT Operators oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger IT Operators behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, IT Operators har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger IT Operators har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter IT Operators alle oplysninger, som IT Operators ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre IT Operators efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til IT Operators enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte IT Operators, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

IT Operators
Jættevej 50B
4100 Ringsted
Att.: Kim Gregersen

eller info@itoperators.dk

IT Operators vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger IT Operators, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

IT Operators kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS IT OPERATORS

Når du søger en stilling hos IT Operators (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet IT Operators i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

IT Operators bruger oplysningerne til at vurdere, om IT Operators ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i IT Operators’ kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

IT Operators har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

IT Operators beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

IT Operators beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

IT Operators har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager IT Operators løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil IT Operators underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

IT Operators’ sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover IT Operators’ interne systemer benytter Nordic Custom Made sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

IT Operators har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

IT Operators sletter dine personoplysninger, når IT Operators efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. HOTJAR

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugers behov og for at optimere vores services og oplevelser. Hotjar er en teknologi service, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. Hvor meget tid bruger de på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan lide og ikke kan lide osv.) Og det gør det muligt for os at opbygge og opretholde vores service med brugernes anonyme feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugers adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (fanget og gemt kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enheds identifikatorer), browserinformation, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi nogensinde vil bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche det med yderligere data om en enkelt bruger. For yderligere oplysninger, se Hotjar’s privatlivspolitik ved at klikke på linket.

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores hjemmeside og Hotjar’s brug af sporing af cookies på andre websteder ved at følge dette eksklusivlink.

11. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til IT Operators’ behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

IT Operators
Jættevej 50B
4100 Ringsted
Att.: Kim Gregersen

info@itoperators.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på IT Operators’ hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 26. juli 2018